Rohumaadele sobiv liha - ja piimaeviste tõumaterjal

Projekti põhimõtted

Ajend

 • Worldwide climate change influences the production of food- and agricultural commodities
 • Dairy and beef production based on concentrated feed competes human nutrition -> “feed no food
 • Use the available resources (grassland) in a sustainable way
 • The prevalent breed black-Holstein is an extreme dairy breed with a high need for concentrates
 • Low milk prices
 • Ülemaailmne kliimasoojenemine mõjutab toidu ja põllumajandussaaduste tootmist
 • Piima- ja lihaveiste intensiivne nuumamine konkureerib inimeste toidulauaga -> “söök pole söödaks“ („feed no food“, ingl.k.)
 • Kasutada jätkusuutlikult olemasolevate rohumaade võimalusi
 • Intensiivsed piimaveiste tõud vajavad igapäevaselt suures koguses lisaks jõusööta ja muid söödalisandeid
 • Madal piima hind
 • Loomade lühike karjas püsimise aeg

Eesmärk

 • Production suitable to habitat (with roughage feed)
 • Sustainable development of the Baltic cattle breeding
 • Use of robust breeds with a lower milk yield but the benefit of lower production costs
  (lower veterinary costs, no concentrates, more calves per cow)
 • Rohusöödapõhine tootmine
 • Balti riikide veisekasvatuse jätkusuutlikkuse arendamine
 • Vaatamata madalamale toodangule saada suuremat tulu, kuna tootmiskulud on väiksemad
  (vähem kulutusi loomade ravimisele, väiksem lisasöötade ostmise vajadus, rohkem vasikaid lehma kohta)
Partnerid: