Rohumaadele sobiv liha - ja piimaeviste tõumaterjal

Simmental

 • Spotted, red to yellow on a white background
 • Early to medium maturity
 • Medium to large framed, good muscularity
 • Good milk yield
 • Good roughage ingestion capacity
 • High meat yield
 • Good carcass quality
 • Different genetic lines for beef cattle and for dairy production
 • Kirjud, värvus varieerub punasest kollaseni
 • Varane kuni keskmine suguküpsus
 • Keskmise kuni suure luustikuga, hea lihastusega
 • Hea piimakus
 • Hea koresööda väärindaja
 • Hea tapasaagis
 • Hea lihakeha kvaliteet
 • Erinevad liinid liha ja piima tootmiseks
 
 

Braunvieh / Original Braunvieh

 • Brown with brightenings, calm character
 • Early to medium maturity
 • Large framed
 • Good mother-characteristics (good milk yield, fertility)
 • Good calving eases
 • Different genetic lines for beef cattle and for dairy production
 • Pruun, heledamate varjunditega
 • Varane kuni keskmine suguküpsus
 • Suure luustikuga
 • Rahuliku iseloomuga
 • Head emaomadused (hea piimakus ja sigivus)
 • Kerge poegimine
 • Erinevad liinid liha ja piima tootmiseks
Partnerid: